torsdag, april 12, 2012

Hur slutar omröstningen kring krogarnas öppettider?

Göteborgs-Posten genomförde en enkätundersökning bland fullmäktiges ledamöter i början av februari i år. I enkäten ställdes frågan Tycker du att krogarna ska stängas senast 03.00? Av svaren framkom att 35 ledamöter sa nej, 15 sa ja, 17 visste inte och 14 ledamöter svarade inte på enkäten. Redan då kunde man konstatera att frågan skär genom de politiska blocken.

Sedan igår finns det som sagt tre linjer i frågan. Folkpartiet, Moderaterna, Vägvalet och Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande regler, dvs öppet till fem. Socialdemokraterna vill ha tre på fredagar och fem på lördagar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill att krogen ska stänga tre. Utöver ovan nämnda partier finns det två vildar i fullmäktige, avhoppade från Vägvalet, som dels tar ställning för fem och dels för tre enligt enkäten i GP. I både Folkpartiet och i Moderaterna finns det två ledamöter som inte vill behålla nuvarande regler.

Om alla partier röstar enligt ovan, skulle det innebära att omröstningen i fullmäktige skulle sluta med att nuvarande regelverk och serveringstider skulle vinna en votering mot socialdemokraternas förslag.

Frågan kommer dock först att behandlas i kommunstyrelsen och vid en omröstning enligt alternativen ovan skulle M+FP vinna med fem röster, S får fyra och MP, V och KD skulle också få ihop fyra.

Men. Kia Andreasson (MP) säger till Metro i dag att ”Vi har hela tiden varit för tre, och det kommer vi att vara fortsatt. Vi kommer att yrka på klockan tre.” Samtidigt säger hon att de kommer att stödja sossarna fram till en slutvotering och försöka rösta ner förslaget från FP och M. Frågan är om, när och hur det sker. Det kan ske redan i kommunstyrelsen eller i fullmäktige. 

Det snackas redan på stan att det finns ledamöter som kan tänka sig att byta sida och bryta mot partilinjen (i fyrklövern) och rösta antingen för FP och M eller S. Redan när GP gjorde sin enkät sade bland annat Emmali Jansson (MP), fullmäktiges 2:e vice ordförande, "att kunna gå på krogen eller på gymmet sent på natten bidrar till en mer levande och individualiserad stad där olika subgruppers fritidsaktiviteter eller kulturyttringar kan bejakas.” Ett uttalande som får tolkas som att hon är för nuvarande tider. 

Eventuell fördelning av kommunfullmäktige 81 röster: 


Linje 1 - behålla kl 05.00. FP (6) + M (22) + VV (3) + SD (3) + 1 (-) = 35

Linje 2 - förändra tiderna på fredagar. S = 25 (ev + 3 =28) 

Linje 3 - stänga kl 03.00. V (7) + MP (9) + KD (2) = 18 (ev + 3 = 21) 

Det här är förstås bara spekulationer. Men vill man vara med och påverka – så är det nu det ska ske. Ett sätt kan vara att skriva på namninsamlingen, Behåll 5-tillstånden i Göteborg.


Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Inga kommentarer: