torsdag, april 09, 2009

Studenter behöver inte någon lag om heltid

Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv släppte nyligen en rapport om studenters extraarbete. Idag jobbar drygt 200 000 studenter vid sidan av studierna och de två rapportskrivarna är väldigt oroade (och det med rätta) över att om en lag om heltid införs, kommer studenterna att drabbas kraftigt. Eftersom många av deras anställningar då försvinner.

Nästan hälften av landets studenter arbetar vid sidan av sina studier för att dryga ut sin inkomst. Jag tycker att det behövs fler incitament till arbete för studenter. Ett höjande eller avskaffande av fribeloppet är ett exempel, vilket också skulle få positiva effekter för samhällsekonomin eftersom många studenter jobbar svart. En individualisering av studiemedelssystemet, med olika möjligheter till tilläggslån för de studenter som upplever att de behöver större ekonomiska ramar behövs också. Sen skulle våra utbildningar må än bättre om kontakten med arbetsmarknaden stärktes.
Studenter är ingen grupp, studenter är individer som behöver individuella lösningar.

Vad studenter däremot inte behöver är en socialdemokratisk lag om heltid. Där tycker jag att Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv har lyckats lyfta debatten.

Inga kommentarer: