tisdag, april 14, 2009

Vänstern och SFS ljuger medvetet!

I mars noterade vi att Vänsterns Studentförbund, VSF, inledde en kampanj där högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg avbildades med en röd clownnäsa. Oskyldigt i sig, förvisso, men det är illavarslande att VSF ljuger medvetet i kampanjen.

Det påstås nämligen att regeringen vill begränsa rätten till studiemedel till fyra år i stället för dagens sex år. För det första är det inte regeringen som föreslagit detta, utan den parlamentariska kommitté som utrett studiemedelssystemet. I kommittén har det suttit representanter för alla partier – däribland vänsterpartiets Rosanna Dinamarca. För det andra är det bara ett förslag från en utredning, inte någon färdig regeringspolitik – och det torde VSF vara väl medvetna om. För det tredje har det kommit fram att den information som läckt om utredningen var ofullständig, och att kommitténs förslag även är att förlänga möjligheten till studiemedel med ett år, alltså totalt till sju år – om än med avstämning gentemot studieresultaten efter fyra år.

VSF är dock inte ensamma om att medvetet vilja vilseleda. Moa Neuman, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, har i insändare (bland annat i Stockholms lokaltidningar under mitten av mars) påstått att ”regeringen” vill ”minska rätten till studiemedel från sex år till bara fyra år och med två år villkorad förlängning”. Att Neuman gör samma fel som VSF är än mindre ursäktligt, då Neuman i egenskap av ordförande för SFS själv ingått i kommitténs referensgrupp! Till skillnad från Neuman och VSF vill vi i Liberala studenter invänta regeringens förslag innan vi tar ställning till det.

Detta inlägg har publicerats i Gaudeamus och VSF har redan svarat på sin blogg (läs gärna)

:)

Inga kommentarer: