fredag, december 17, 2010

Fortsatta satsningar på högre utbildning och forskning

I dag meddelade Utbildningsminister Jan Björklund på DN debatt att regeringens mål för 2020 är att Sverige ska satsa ungefär fyra procent av BNP på den högre utbildningen och forskningen. Inget annat EU-land satsar en större andel av BNP på forskning och utveckling än Sverige. Att regeringen nu höjer ambitionerna ytterligare är väldigt välkommet och tydlig signal om att investera i framtiden. Det är något som vårt land behöver om vi ska kunna konkurrera fram över med andra länder. Samtidigt krävs rejäla förbättringar av grundutbildningen där fler lärarledda lektioner borde vara prioritet. Adam bloggar också om regeringens nya mål.

Inga kommentarer: