torsdag, oktober 30, 2014

Till valfrihetens försvar


Valfrihet handlar i grunden om den enskildes makt och frihet att själv få välja. Den makten och friheten ska nu förgöras av den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, steg för steg. Först ut är avskaffandet av den nationella regleringen av vårdvalet i primärvården. Statsrådet Gabriel Wikström menar att reformen inte är något hot.

Men. Reformen innebär att en hel bransch skjuts i sank, signalen är tydlig och vem är näst på tur? Störst förlorare kommer patienten att bli. Engagemang, mångfald, tillgänglighet och investeringar förstörs med ett enkelt klubbslag, samtidigt som likvärdighet försämras över landet. Det kommer att variera kraftigt beroende på var man bor i landet som patient.

Mångfald i välfärdssektorn är också en viktig jämställdhetsfråga, eftersom det innebär att det bli lättare att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget också i kvinnodominerade yrken. Nu blir det betydligt svårare och det är bara att beklaga.

Peter Seger och Håkan Tenelius pekade igår på
Brännpunkt på den framgång som valfrihet inom primärvården har inneburit: ”Vårdvalet däremot är långsiktigt. Så länge patienterna uppskattar verksamheten och den håller hög kvalitet kan vårdgivaren fortsätta samt utveckla sin verksamhet. Det tjänar vi alla på.”

Regeringens dåligt underbyggda förslag har mötts av omfattande kritik, inte minst av Vårdförbundet och Läkarförbundet som tillsammans med en Vårdföretagarna är väldigt oroade över vilka konsekvenser beslutet kan få. Ta del av mer kritik och fler remissvar på Vårdföretagarbloggen.

Men konsekvenserna är inte den nya regeringen inte intresserad. I deras värld är det oerhört mycket viktigare att stärka staten och det politiska systemets makt, än den enskilde patients val och frihet. Förslaget till beslut är ett stort misstag.

Inga kommentarer: