torsdag, oktober 23, 2014

En budget som hotar jobb och tillväxt

I dag presenterade Magdalena Andersson det rödgröna förslaget till statsbudget. Förslaget innebär ett hot mot jobb och tillväxt. Det är ett havsverk där riktiga jobb straffbeskattas till förmån för låtsasjobb.

Höjda bidrag minskar incitamenten till jobb. Det är i grunden en fara för välfärdens finansiering och dess kvalité. Istället för att stärka tillväxten, straffbeskattas jobb och företagande. Det ökar riskerna kraftigt för att människor kommer att pressas ut i arbetslöshet. 

Förslaget slår extra hårt mot unga och äldre på arbetsmarknaden som nu blir dyrare att anställa. Bara för försvaret innebär den höjda avgiften en ökad kostnad på en kvarts miljard. Färre arbetade timmar ger mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Halveringen av RUT-avdraget slår även hårt mot en kvinnodominerad och tillväxtskapande bransch. 

Samtidigt överges överskottsmålet. Resultatet kommer att bli att Sverige står sämre rustat för framtiden. Allt detta sker i ett läge där Sverige har Europas starkaste offentliga finanser och där Alliansen har minskat utanförskapet med 200 000 personer sedan 2006. 

Vad vi nu ser är en kraftig vänstergir och en återgång till ett Sverige med ökat utanförskap och minskad tillväx där system är viktigare än människors frihet och egna val. I praktiken saknar regeringen egna och nya förslag för fler i arbete.

Det parlamentariska läget i riksdagen är svårt - men än värre är innehållet i regeringens förslag till budget. Förslaget till statsbudget är en återställare till det som inte fungerade och en budget med flera förlorare och en vinnare, Vänsterpartiet.

Mer om budgeten: SvD, Svd2, DN1, DN2, DN3, EX, DI, AB, GP, GP2,

Inga kommentarer: