onsdag, oktober 29, 2014

Utred Natomedlemskap


I går överlämnade Tomas Bertelman sin utredning Försvarspolitisktsamarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet till regeringen. Utredningen som är ett gediget arbete menar att nuvarande försvarssamarbete lider ”av begränsningar, eftersom skillnaderna beträffande allianstillhörighet avgör hur djup samverkan kan bli” och slår fast att en prövning av ett svenskt Natomedlemskap behöver genomföras. Bertelman menar att det vore en fördel om en sådan studie kunde genomföras tillsammans med Finland.

Jag delar den slutsatsen. En bred utredning behöver pröva frågan om ett medlemskap i Nato. Tyvärr avvisade regeringen direkt ett sådant initiativ. Det är oklokt och ansvarslöst. Sverige har inte ensamt förmågan att möta allvarliga säkerhetsutmaningar. Därför bör frågan nu lyftas i riksdagen. Kanske är en kompromiss möjlig där en utredning om värnplikten tillsätts samtidigt, vilket GP:s ledarsida lyfter i dag.

TV4 Nyheterna presenterade i dag en ny Novusmätning som visade att 37 procent är positiva till ett medlemskap och att 36 procent var ­negativa, vilket är en kraftig förändring sedan en liknande mätning i våras. Förändringen speglar den utveckling som pågått under längre tid med kränkningar både i luft och till havs.I nyhetsflödet: AB, AB2, SvD1, SVT I bloggosfären: Rasmus,

Inga kommentarer: