måndag, november 10, 2014

Skuggbudgeten är det bästa alternativet


Alliansregeringens reformer har lagt grunden för ett ekonomiskt starkt Sverige. Ansvarstagande för ekonomin tillsammans med satsningar på jobb och företagande har skapat förutsättningar och bidragit till den tillväxt av jobb som vi nu ser. Regeringens förslag till statsbudget, med skadliga skattehöjningar på jobb, företagande och bildning, tillsammans med en kraftig bidragsutbyggnad kommer att bromsa den utvecklingen och minska incitamenten för fler i jobb, något som regeringen är medveten om. Det kommer att slå hårt mot välfärden. 

I regeringens finansplan (sidan 57) konstateras att både sysselsättningen
och BNP kommer att dämpas med anledning av regeringens skattepolitik.

I dag presenterade Alliansen sitt skuggförslag till budget och budgeten innehåller kraftfulla satsningar på mer kunskap i skolan, insatser för fler jobb, bättre villkor för företagande och förstärkt välfärd tillsammans med satsningar på bättre miljö, infrastruktur och ett starkare försvar. Det innebär ett samlat förslag som bygger Sverige starkt för framtiden. Ett alternativ som tar ansvar för ekonomin och som värnar överskottsmålet. Skuggbudgeten är det bästa alternativet för Sverige. 

I nyhetsflödet: DN, DN2, EX, SR, AB, SVT, GP, FP,

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag ser fram emot en alliansregering med fem partier led av Löfven. Detta vore att ge väljarna det de röstat för. Blockpolitikem mellan alliansen och socialdemokraterna måste brytas och därför är fempartilösningen det naturliga alternativet. Omval provides I Weimarrepubliken och det gynnade inte varken socialdemokrater eller borgare. Därför bör nästa regering bildas med nuvarande riksdag.