torsdag, november 06, 2014

Folkpartiet tar strid för viktiga skolreformerI dag presenterade Jan Björklund tillsammans med sina kollegor i Alliansen den del av skuggbudgeten som handlar om utbildningspolitiken. Dagens besked i riksdagen var tydligt och visar på den höga ambition som Folkpartiet och Alliansen har med den svenska skolan.

Alliansen tar strid för en rad viktiga skolreformer som bygger vidare på förra regeringens reformarbete av den svenska skolan. Det handlar bland annat om 10-årig grundskola, betyg får årskurs fyra, möjlighet att lämna ordningsomdömen, att gymnasiet ska vara frivilligt och att det inte ska vara en skyldighet att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet.

Förslagen kommer att läggas som motioner i riksdagen och när det gäller betyg från fyran kräver  oppositionen att ett förslag till proposition läggs fram senast i augusti 2015. Martin Ingvars gedigna utredning, En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, är redan klar och presenterad.

Skolan behöver ett fortsatt fokus på kunskap. Det vinner alla elever på.

I nyhetsflödet: SVT, SvD, DN, DN2Ex, SR1, SR2, AB,

1 kommentar:

Anonym sa...

Om folkpartiet skall komma med förslag som kommer att förbättra skolan måste förslagen utgå från att det skall vara lättast och billigast för skolhuvudmännen att göra rätt. Om vi då ser att dagens skola ofta har obehöriga lärare och att många lektioner ställs in så kanske vi skulle fokusera på detta och göra det billigare för skolhuvudmännen att ha behöriga lärare och att inte ställa in eller flytta schemalagda lektioner.
Jag föreslår därför att vi skall införa avgifter för våra skolhuvudmän, kommuner såväl som friskolor. Ta ut en avgift för varje lektion som inte genomförs med en behörig lärare och ta ut en avgift för varje schemalagd lektion som ställs in eller flyttas. Låt avgifterna gå till skolinspektionen och ge skolinspektionen i uppgift att med dessa avgifter som bas anordna kompletterande utbildning som leder till behörighet för icke behöriga lärare och vidareutbildning för behöriga lärare. Utbildningen kan med fördel förläggas till lov eftersom det bör vara lönsamt för icke-behöriga lärare att bli behöriga. Avgifterna skall vara så väl tilltagna att det är lönsamt för alla huvudmän att ha välutbildade behöriga lärare. Därför har jag gjort ett litet förslag på hur avgifterna skulle kunna se ut:

lektion med obehörig lärare utan rimlig ämnesutbildning 600 kr per lektion

lektion med obehörig lärare med rimlig ämnesutbildning eller lektion med behörig lärare utan behörighet i det aktuella ämnet 400 kr per lektion

inställd lektion som inte flyttats till annan tidpunkt 2000 kr och slutligen inställd lektion som flyttas till annan tidpunkt 1000 kr.

Siffrorna kan säkerligen modifieras och då bli mycket bättre, men tanken att kräva välutbildade lärare och att välutbildade lärare skall vara billigast för huvudmännen har hittills ingen ansvarig politiker vågat ta upp. Men det är där vi måste sätta in våra resurser för då blir det resultat.
Nu kanske många gnäller om att detta resulterar i orimliga kostnader för skolhuvudmännen. Men våra kommuner är skyldiga att ge våra barn och ungdomar en bra skolgång och friskolorna har själva valt att bedriva skolor, därför anser jag att de beskrivna avgifterna är rimliga. Det blir troligen mycket dyrare för samhället i långa loppet om vi inte ser till att våra barn och ungdomar får en bra grundutbildning.