onsdag, november 12, 2014

Färre barn i förskolan gör skillnad


I måndags träffade jag Örgryte-Härlandas förskolechefer tillsammans med stadsdelsnämndens utbildningsutskott för att diskutera förskolan. Det var ett bra samtal om de utmaningar och möjligheter vi har med stadsdelens förskolor. När föräldrarna själv får säga vad de tycker om våra förskolor är de i grunden väldigt positiva och uppskattar den verksamhet som bedrivs, vilket är väldigt glädjande.

I den lokala förskolepolitiska debatten har fyra frågor stått i centrum de senaste mandatperioderna. Köerna till förskolan, skäliga erbjudanden, vikarier och barngruppernas storlek. Just frågan om barngrupperna brukar både föräldrar och personal hör av sig om.

När köerna har minskat i takt med att förskolan har byggts ut, så har fokus flyttats mot barngrupperna. Det har inte blivit färre barn i barngrupperna. Istället har de små avdelningarna avvecklats och de större avdelningarna har blivit fler. Antalet barn per personal har blivit fler över tid. I Stockholm har man valt en annan väg. Där har man infört ett maxtak på barngrupperna. Där är det inte möjligt att ha så stora avdelningar som vi har på en del håll i Örgryte-Härlanda.

Ett barn mer eller mindre spelar kanske inte så stor roll för kvalitén i förskolan. Men fler barn gör en väldigt stor skillnad, såväl för barnen som för förskolans personal. Det handlar om politiska prioriteringar och Folkpartiet har länge krävt att ett maxtak ska införas i Göteborg.

En annan fråga som vi delvis berörde på mötet var barnens vistelsetid på förskolan. Den blir allt längre. Det är inte ovanligt att barn lämnas tidigt på morgonen och hämtas sent på kvällen fler gånger i veckan. Den debatten behöver föras vidare.

Samtidigt är det i oerhört positivt att föräldrar låter sina barn vara en del av förskolan. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och banar väg för högre kunskapsresultat i skolan, vilket nyligen visades i en studie beställd av Lärarförbundet. När barngrupperna blir större får den lärorika verksamheten stå tillbaka och det är ett problem.

I dag granskar Göteborgs-Posten förskolans situation runt om i Västsverige som visar att den officiella statistiken säger en sak – men att verkligheten säger något annat. Det är ett faktum som inte minst Folkpartiet har försökt peka på länge.

Inga kommentarer: