söndag, maj 30, 2010

Lyft yrkesutbildningarna!

partirådet ska vi ombud idag behandla rapporten, "Ett Sverige som växer - i en värld som krymper". Förslagens fokus är på tillväxt - för när ekonomin växer skapas möjligheter för fler människor. Fler får makt över sin vardag och utrymme för att öka tryggheten. I ett land som inte växer, där idéer inte blir företag och där företagarna inte vågar anställa är det människorna med minst marginaler som drabbas hårdast. Det kommande valet kommer att handla om jobben.

Bland annat vill vi införa lärlingsjobb med lägre lön för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Både Tyskland och Danmark har idag lärlingsjobb och där är också ungdomsarbetslösheten betydligt lägre än i Sverige. Vi säger också nej till dem rödgrönas ungdomsskatt. Vi vill behålla den lägre arbetsgivaravgiften för alla anställda som är under 26 år. Skulle de rödgröna vinna valet kommer arbetsgivaravgiften för unga att fördubblas och det skulle allvarligt försvåra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Folkpartiet vill också införa en allmän arbetslöshetsförsäkring för alla.

Under Jan Björklunds tal presenterade han även förslaget om att folkpartiet vill ha en lärlingsmiljard, som ska ge 40 000 platser i gymnasieskolan och på komvux. Försöket med lärlingsutbildningar har varit mycket populärt runt om i Sverige och både arbetsgivare och fack har varit positiva. Varje år finns fler ansökningar än lärlingsplatser att fördela. Antalet platser behöver utökas och det är dags att lyfta yrkesutbildningarna!

Inga kommentarer: