tisdag, maj 04, 2010

S bluffar om förskolekön

Socialdemokraterna skriver i sitt budgetförslag, som presenterades idag, att det råder full behovstäckning inom förskolan (sidan 12). Det är en uppgift som inte stämmer med verkligheten.

Idag presenterade nämligen stadskansliet den senaste förskolestatistiken, den visar att det råder kö. Samtidigt redovisas inte nettokön. Men den kön är just nu 536 barn (idag den 4 maj), varav 275 barn har väntat i mer än fyra månader på att få en förskoleplats. S har inte nått sitt mål om fullbehovstäckning, trots detta faktum, skrivs det i deras budget. Varför? Det borde också Bios politkos nämna när det bloggas om den barnvänliga staden.

Göteborgs stad fortsätter att bryta mot lagen – vilket är något som kommunen har gjort sedan lagen om rätt till förskoleplats infördes. Under alla dessa år har socialdemokratin funnits vid makten. Satsningen på förskolan är välkommen, den har varit i strykklass under många år, men det skulle vara bättre att öronmärka resurserna istället – vilket Alliansen gör genom sitt poängsystem. Helene Odenjung kommenterar budgetförslaget här. Carina Liljesand (KD) lyfter också frågan om förskolan och "dagmammorna".

I nyhetsflödet: GP, GT, SR,

Inga kommentarer: