fredag, maj 28, 2010

Alliansen visar fin form!

I den senaste opinionsundersökningen från DN/Synovates leder Alliansen för de rödgröna partierna. Det är långt kvar till valet - men nu är det inte längre en match på en planhalva. Både uppgången för regeringen (48,3) och det stora tappet för de rödgröna (46,5) är statistiskt säkerställt. Nu prövas och granskas de rödgröna partiernas egen politik och den gillas uppenbarligen inte av en majoritet av väljarna. I Göteborg är oppositionen redo att ta över makten och genomföra viktiga reformer för ökad valfrihet och kvalitet inom välfärden. I veckan presenterade Alliansens gruppledare i Göteborg sina respektive budgetar för 2011 tillsammans - ett gäng som trivs och kan styra tillsammans. Socialdemokraterna presenterade sin budget i ensamhet, det gjorde även de gröna och vänsterpartiet.

Inga kommentarer: