lördag, maj 29, 2010

Lyft förskolan!

Lördag och söndag arrangerar folkpartiet partiråd i Uppsala. Nu under lördagen är det utbildning för ombud och toppkandidater. Jag själv har förmånen att få leda fem pass om skola och utbildning med Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm. Hon försvar för övrigt idag maxtaket i förskolan som moderaterna vill slopa. Lotta har helt rätt och säger till SvD: de här målen är väldigt viktiga, tar man bort dem skulle barngrupperna öka som ett brev på posten. I Stockholm uppfylls barnomsorgsgarantin som är på tre månader och grupperna i förskolan är relativt små jämfört med Göteborg där det också råder förskolekö. Jag undrar varför...

Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet ger stora möjligheter. Inlärningsförmågan är som störst innan barnen har uppnått skolåldern. För barn är lek och lärande och lärande lek. En tydligare pedagogisk inriktning i förskolan och en verksamhet anpassad till det enskilda barnet skapar bättre förutsättningar att klara skolan på ett bra sätt. Det gynnar särskilt barn i behov av extra stöd. Våra förskolor måste bli bättre på att stimulera barns naturliga lust att lära. Förskolan måste lyftas!

Inga kommentarer: