tisdag, april 26, 2011

Familjehemsplaceringar och förskola i fokus på nämndsammanträde

I kväll har SDN Örgryte-Härlanda haft ett sammanträde som höll på i över fyra timmar. Jag ska inte klaga för jag bidrog delvis till att förlänga mötet och tänkte redogöra för några ärenden.

Nyligen riktade Stadsrevisionen stark kritik mot SDN Örgryte för att man inte följt lagstiftningen gällande familjehemsplaceringar och att nämnden haft bristande rutiner på flera områden i hanterandet av utsatta barn. Därför antog nämnden nya riktlinjer för det fortsatta arbetet. Det är bra. Vi ville gå längre och ge alla placerade barn rätt till en egen socialsekreterare, en så kallad barnsekreterare. Det sade majoriteten nej till, vi vill också att nämnden kontinuerligt följer upp lagens krav och att barnens skolgång säkerställs. Där blev det också nej.

Det är beklagligt för vi ville höja ambitionerna och verkligen säkerställa att det som har hänt - inte ska hända igen. Majoriteten upplever att de nu känner sig trygga med det nya regelverket, speciellt ledamöterna i utskottet, då undrar jag hur de kände sig innan. Frågorna hanteras på delegation av utskottet - men ansvaret för vad som beslutas ligger på hela nämnden. Det var nästan lite skrattretande att protokollen från utskottet saknades på nämnden...

På nämnden fick vi också en rapport om att stadsdelen kommer att sakna
72 förskoleplatser till hösten, det kan jämföras med fyra avdelningar eller en hel förskola. Redan nu är situationen allvarlig och vi ser att redan stora barngrupper blir större. Förvaltningen ser nu över alla möjliga förslag. Bland annat är det tydligen brist på "förskolemoduler" eftersom behovet är stort över hela staden. På vårt initiativ kommer nu nämnden få löpande skriftlig informationen om den aktuella situationen inom förskolan. Till detta kommer också förvaltningen koppla olika åtgärder för aktuella problem. Det var nämnden enig om, det sista på förslag från Vänsterpartiet, vilket välkomnas. Att det redan nu saknas över 70 platser kräver att vi lyfter på alla stenar och öppnar upp för fler initiativ och alternativ till förskolan som exempelvis pedagogisk omsorg. Det är tyvärr majoriteten inte speciellt välvilligt inställd till. Ett faktum som var tydligt på nämndens möte när vi hanterade en ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg. Ärendet återremitterades till förvaltningen för att få bättre underlag. Jag var beredd att hantera ärendet direkt. Jag är övertygad om att det behövs till fler förändringar, som exempelvis bättre fördelning av resurser och befolkningsprognoser.

Det här blev en väldigt kort sammanfattning av ett väldigt långt sammanträde.

Inga kommentarer: