tisdag, april 12, 2011

Jag vill ha en tillgänglig sjukvård

Västra Götalandsregionen arbetar med en rad frågor – men den absolut största och viktigaste är sjukvården. Tillgängligheten till den sjukvård som bedrivs behöver förbättras. Vårdgarantier och vårdval har hjälpt till, men det behövs mer för att skapa ett bättre förtroende för vården. Folkpartiet vill skärpa garantierna för att undvika onödig väntan på vård. Tillgängligheten ska finnas där oavsett om det är ett planerat besök eller om det är akut. Det innebär att alla får tillgång till snabb vård och kan få hjälp att hitta vidare till specialistvård om det behövs. Vården blir bättre, särskilt för dem som behöver det mest.

Igår presenterade även Alliansens gruppledare i regionen ett program med 25 punkter för en bättre akutsjukvård. GT:s Karl-Henrik Sax skriver om förslaget.

Inga kommentarer: