måndag, maj 31, 2010

FP vill avskaffa fribeloppet!

Folkpartiets partiråd beslutade igår att driva ett avskaffande av fribeloppet, vilket är ett krav som Liberala studenter länge har drivit. Det är en självklarhet att det ska finnas en grundläggande studiemedelsnivå, det är nödvändigt för att garantera alla möjligheten att studera. Samtidigt måste möjligheterna bli större till att kunna finansiera sina studier själv. Därför välkomnade vi regeringens besked att höja taket. Att folkpartiet nu vill gå vidare och avskaffa fribeloppet helt - är bra besked till landets studenter. Samtidigt är det viktigt med fler kvalitetsreformer för att utveckla Sverige till ett land med en högskola och forskning i världsklass.

Det är en tydlig signal om att studenter som tar större ansvar för sin ekonomi inte ska straffas. Regeringens kommande höjning av fribeloppet medför att studenter kan välja bort svarta pengar och sluta att trixa med löner under sommaren. Ett avskaffande skulle underlätta än mer för studenters ekonomi och tillvaro under studietiden.

Fler bloggar om fribeloppet: Rasmus, Linnéa, Ismail,

Inga kommentarer: