fredag, maj 07, 2010

Bra att SKL backade om lärarnas förtroendetid

Lärarfacken och SKL är nöjda med det nya avtalet för lärarna. Under förhandlingarna har debatten gått varm om lärarnas arbetstid – sommarlovet skulle bort (ferietjänsterna) och lärarnas arbetstid skulle regleras kraftigt. Folkpartiet lämnade förhandlingarna tidigt eftersom FP inte ville medverka till en arbetstidsomläggning. Redan idag är det möjligt att göra lokala uppgörelser vilket exempelvis finns på gymnasieskolor i Göteborg. Att bestämma centralt, i ständig kamp med lärarna, är inte rätt väg att gå. Det var en viktig signal från FP. Lärarna är skolans viktigaste resurs!

Inga kommentarer: