onsdag, december 17, 2014

Förskolans barngrupper oroar

I går hade SDN Örgryte-Härlanda sitt sista sammanträde för mandatperioden. På mötet hade vi besök av oroade föräldrar från Uddevallagatans förskola som lyfte frågan med allt större barngrupper. Det är inte första gången som nämnden uppmärksammas på detta faktum, utan det har skett under hela mandatperioden.

Folkpartiet har under den gångna mandatperioden konsekvent lyft frågan och tagit strid mot såväl nedläggningar av förskolor och nedskärningar som berört förskolan i stadsdelen. Det är ingen hemlighet att förskolebudgeten i stadsdelen har prioriteras ned av de rödgröna partierna jämfört med andra områden. Så även för 2015. 

En förändring behövs. Inte bara i statistiken - utan också i verkligheten. Där delar jag föräldrarnas oro. 

Förskolan är helt avgörande för en lyckad skolgång och allt för stora barngrupper påverkar kvalitén och verksamhetens möjlighet att nå läroplanens mål. 

Fyra år går väldigt fort och det har varit givande år med flera tuffa beslut och bra diskussioner i nämnden. Jag är väldigt hedrad över att ha fått förtroendet från fullmäktige att fortsätta i stadsdelsnämnden efter årsskiftet.

Inga kommentarer: