måndag, december 01, 2014

Vad har hänt med det (S)tatsbärande partiet?


I veckan som gick underkände Lagrådet den rödgröna regeringens första försök att stoppa vårdval i primärvården.  Lagrådets kritik var förödande. Förslaget var illa förberett, konsekvenserna var inte utredda och regeringens arbete var otillräckligt för att ligga till grund för lagstiftning.

Läs även: Till valfrihetens försvar

Den snabba och amatörmässiga hanteringen av ärendet faller tungt på statsrådet
Gabriel Wikström som fick dra tillbaka regeringens förslag. Mer anmärkningsvärt var att Wikström meddelade att förslaget kommer att återkomma. Det är bra att regeringen lyssnar på Lagrådet. Men regeringen borde även lyssna på Riksdagen. Hanteringen har KU-anmälts av Folkpartiet.

När regeringen nu styr den svenska skutan mot babord i farleden väntar allt fler kollisioner. Det är inte att ta ansvar. Hösten har präglats av oförberedda förslag som inte har varit genomtänkta. I helgen ställde sig Peter Wolodarski den berättigade frågan: Hur många fler misstag tål Stefan Löfven? Inte speciellt många. Redan på onsdag väntar en budgetrysare i riksdagen.

Alla nya regeringar begår misstag. Men att ett av världens mest rutinerade regeringspartier, Socialdemokraterna, har gett oredan ett ansikte är mer uppseendeväckande. Det har verkligen hänt något med det statsbärande partiet som nu möter en allt större kritik. Fortsättningen lär följa. 

Inga kommentarer: