måndag, april 27, 2009

Vi ska inte flumma till skolan igen, när vi nu lyckats reformera den!

Centerns fullmäktigeledamot i Göteborg, Anders Flanking, har idag reagerat på GP:s undersökning som säger att sju av tio niondeklassare skulle vilja sätta betyg på sina lärare. Han vill använda betygen för framtida lönesättningar. I GP uttalar sig forskaren Trevor Dolan som jag själv hörde på SKL:s Skolriksdag för nära veckor sedan, han menar att tanken är befängd. Jag kan bara hålla med. När jag gick i skolan fick vi fylla i en massa enkäter efter varje kursslut och där vi fick även tycka till om lärarna – varje smart lärare tar emot både bra och dålig kritik från både elever och från rektor. Det borde fungera bra nu med. Lärare ägnar flera år av sina liv för att få ut sin examen, där igenom har de redan fått sin "prövning" (men lärarutbildningen behöver också reformeras). Utvärderingar är viktiga, men viktigast är att utvärdera eleverna.

4 kommentarer:

Tobias Schelin sa...

Ett ge eleverna möjlighet att utvärdera sina lärare kan vara en mycket bra idé. Det finns på väldigt många skolor redan idag, men det skadar inte att göra detta till en rättighet. Däremot så tror jag inte att man ska använda dessa omdömen för att t.ex. reglera lönesättningen för enskilda lärare. Detta eftersom det är ett mycket opålitligt instrument eftersom det alltid finns en risk för att elever kritiserar lärarna som en hämnd för ett lågt betyg eller liknande.

Pär Gustafsson sa...

Utvärderingar är bra om de görs rätt. Läraren ska utvärderas av rektorn. Eleverna får gärna vara med vid anställningar av rektorer, vara med och påverka upplägg av kurser etc och så fungerar det idag. Detaljnivåer är inget som politiker behöver besluta om och definitivt inte införa betygsättning på lärare. Rättsäkerheten för eleverna (där betygen ingår) behöver absolut stärkas, vilket också kommer att ske i den nya skollagen. Min poäng är att lärarna redan har provats och de förslag som förs fram i utredningen kring en ny lärarutbildning är på helt rätt väg. Jag tycker att lärare ska ha lämplighetstestats för jobbet innan de har kommit för långt i sin utbildning. Genom det tror jag att vi får bra kontroller och skolan får så bra lärare som möjligt.

Anders Flanking sa...

Det märkliga är att i alla möjliga sammanhang vill vi ha utvärderingar, men när våra ungdomar skall kunna utvärdera den utbildning de får då blir det väldigt dramatiskt och kallas flumm. Vi ger skolan det största förtroende någon kan få att under 9-12 år ge våra barn den bästa möjliga start. När min bil har varit på verkstad då skickas en enkät, men mina barn åtminstone från och med 7:e årskursen skulle enligt somliga inte vara mogna att ge saklig kritik. Då får vi väl se till att ge dem den kunskapen. Sedan handlar det om att vara professionell och kunna utvärdera resultatet och det kan man säkert med högskoleutbldning i botten. Nej av debatten att döma efter mitt förslag så handlar mycket av åsiktsskillnaden snarare om människosyn.
Jag tror på ramar och kramar i skolan. Jag tror på respekt för individens förmåga och vilja att ta ansvar även för utveckling av sin egen utbildning. Om vi inte behandlar unga med respekt kan vi inte förvänta oss respekt tillbaks.
Det handlar om kvalitetsutveckling. När det handlar om lönesättning skall givetvis inte elevers omdömen avgöra den. Däremot kan omdömena vara ett av många hjälpmedel för en skolledares utvecklingssamtal.Skulle en lärare misslyckas i sin uppgift visar sig nog detta också i omdömena och även tvärtom.Jag tror på att man mer använder sig av individuell lönesättning även i skolan.

Pär Gustafsson sa...

Anders, jag respekterar din rätt att motionera i fullmäktige och är övertygad om att vi delar samma liberala värderingar och har samma goda människosyn. Däremot tror jag inte på att elever formellt ska betygssätta sina lärare. Det finns redan idag bra och fungerande kanaler för elever att både kommentera och tycka kring sina lärare, bambamaten och om skolan i allmänhet för att ta tre exempel. GP:s undersökning är ett fjärde. Jag har utvärderat mina lärare sedan jag började grundskolan och det fortsatte på högstadiet, vidare på gymnasiet och slutligen på universitet. Utvärderingarna har utvecklats ju äldre jag blivit och när det uppstått allvarliga situationer, har det funnit möjligheter att gå vidare i frågan.

Precis som du skriver i ditt svar (vilket var kul att du gjorde) vill du ha ramar och kramar i skolan, det vill jag med. Men i mina ramar är de lärarna som sätter betyg och elever som blir betygssatta. Jag har heller inget emot att se en ökad individuell lönesättning i skolan, det tror jag bara skulle vara bra. De reformer som regeringen genomför på utbildningsområdet är bra för den svenska skolan och mandatet från väljarna är tydligt. Elever, föräldrar och lärare vill ha tydliga spelregler. Det kan kallas ramar eller ordning och reda.

Centern som parti, vill så vitt jag vet, inte ha betyg i ordning och uppförande. Samtidigt vill partisekreteraren införa ett liknande betyg på lärarna. Bedömningen kommer att bli väldigt subjektiv, åtminstone i yngre åldrar och att sätta betyg är inte det enklaste och kräver utbildning. Lärarna vet oftast vad elever, föräldrar och andra kollegor tycker och ska betygsättas av sin pedagogiska chef som har det uppdraget.

Skolan utvecklas och förbättras hela tiden. Och det behövs mer lokal debatt om förhållandena i våra göteborgska skolor. För på den punkten tror jag att vi två är helt eniga, om att det behövs förändring.