fredag, april 27, 2012

Nya Lundenskolan kan få spetsutbildning i matematik

På onsdag i nästa vecka kommer vi att ta initiativ till att SDN Örgryte-Härlanda ska ansöka hos Skolverket om att få starta upp enförsöksverksamhet med en spetsutbildning i matematik på Nya Lundenskolan. Syftet är att elever på högstadiet ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och redan tidigt börja läsaavancerade kurser i matematik.

Vi vill förlägga försöksverksamheten till Nya Lundenskolan som sedan början av 2000-talet haft en framgångsrik inriktning motmatematik och naturvetenskap med fokus på miljö. En spetsutbildning skulle också stärka skolans möjligheter att locka till sig nya elever utanför stadsdelen och kommunen.

Inga kommentarer: