tisdag, december 04, 2012

Rödgrönt nej till frånvaroåtgärder

Händelserna runt flickan som försvann på väg till Skårsskolan har både berört, väckt reaktioner och varit ett uppmärksammat fall i media. Det var oerhört glädjande att flickan hittades oskadd och kunde återförenas med sin familj. Det värmde även att så många människor engagerade sig i sökandet under kvällen och natten. Samtidigt visar händelsen att det finns brister som behöver rättas till.

Därför föreslog Folkpartiet och Alliansen på SDN Örgryte-Härlandas sammanträde att det skulle tas fram stadsdelsgemensamma regler och rutiner vid frånvaro för stadsdelens skolor eftersom den genomgång förvaltningen har gjort visar på stora skillnader.

För att stärka upp regelverket föreslog vi också att det ska införas frånvaro-SMS och att nämnden regelbundet ska få statistik över frånvaron i skolorna. Vi gav också presidiet i uppdrag att framföra ett stort tack till organisationen Missing People för deras insatser i samband med händelserna vid Skårsskolan. Men det blev inget med det – eftersom den rödgröna majoriteten av olika skäl inte ansåg att det behövdes. Det beklagar vi. 

Stadsdelsnämnden har som huvudman ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång. Redan i januari, i samband med Göteborgs-Postens granskning av skolket i stadens skolor, konstaterade vi att det då saknades gemensamma rutiner i stadsdelen. För att nämnden bättre ska kunna fullgöra sitt ansvar för skolplikten behöver vi få den informationen.
 

Inga kommentarer: