onsdag, november 14, 2012

Bristerna vid Skårsskolan väcker nya frågor


För drygt en vecka sedan nåddes jag, som många andra via sociala medier, av nyheten att en nioårig flicka inte hade kommit till skolan och att hon saknades. Senare på kvällen fick vi i stadsdelsnämnden ett mail från nämndens ordförande om det som hade inträffat och att sökandet fortfarande pågick.

Nu ikväll kommer förvaltningen att presentera sin utredning om Skårsskolans agerande i samband med flickans försvinnande i torsdags. I skrivande stund har inte nämnden som helhet fått någon information om vad som har hänt. Detta trots att förvaltningen har beslutat att genomföra en egen utredning, Skolinspektionen ska genomföra en särskild tillsyn och att samtliga Göteborgsmedier har uppmärksammat ärendet sedan händelsen inträffade. Jag förstår verkligen föräldrarnas upprördhet och att förvaltningen först och främst vill nå föräldrarna. Men vi som ansvariga politiker måste också nås av samma information. Hanteringen är inte acceptabel.

(Uppdatering 17:24 Får höra via P4 Göteborg att utredningen har kommit fram till att det saknades skriftliga rutiner på skolan. Upprörd är väl ordet på min reaktion.)

I januari lyfte jag frågan om hur stadsdelen hanterade frånvaron i skolorna i samband med GP:s granskning av närvaron i Göteborg. Då var beskedet att allt var bra förutom att en skola inte ville använda en speciell IT-plattform.   

Folkpartiet och Alliansen har länge krävt att det ska införas kommungemensamma riktlinjer och regler/rutiner för hur frånvaron på stadens skolor ska hanteras. Skollagen kan komma att behöva skärpas. Men först måste lagen följas och där har Skårsskolan uppenbarligen inte lyckats. I vårt inriktningsdokumentet som avslogs nyligen i nämnden skriver vi  att ”Vårdnadshavarna ska kunna följa barnens frånvaro via skolk-SMS och Internet.”

Det är glädjande att flickan hittades oskadd och kunde återförenas med sin familj och det värmer i hjärtat att så många människor engagerade sig i sökandet. Men det finns fortfarande väldigt många frågor som behöver svar. Det kommer jag att lyfta på kommande möten med nämnden.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GT1, GT2, GT3, SR,

Inga kommentarer: