söndag, december 09, 2012

Hur stora är barngrupperna i förskolan?

Det var en fråga som stadsdelsnämnden diskuterade vid senaste sammanträdet. Statistik från Stadsledningskontoret visar att dels antalet barn per avdelning och dels antalet barn per heltidsanställd ökar i jämförelse med 2011 i Örgryte-Härlanda.

Senaste dagarnas debatt om förskolan ger samma bild. Det är få förskollärare eller föräldrar som känner igen sig i den bild av verkligen som målas upp.

I ett yttrande till uppföljningsrapporten påpekade vi detta (för att ge en annan bild än den som ges av stadsdelens snitt) och mötte direkt motstånd från Socialdemokraterna som kritiserade oss för att blanda in "nya" siffror. Det låter nästan som att allt är bra...

Personligen tycker jag att det är ett problem att stadsdelen rapporterar en uppgift (ett genomsnitt) till stadsdelsnämnden och en annan uppgift till kommunen centralt. I den kommungemensamma statistiken kan vi jämföra oss med andra stadsdelar och med andra jämförbara kommuner - det kan bara vara positivt för verksamheten.

Folkpartiet vill införa ett maxtak på barngrupperna, bygga fler förskolor och öronmärka förskolans pengar. Det finns mycket att förbättra för att få en förskola i världsklass i Örgryte-Härlanda.

Inga kommentarer: