onsdag, januari 18, 2012

Debatt om bostäder för äldre

På Örgryte-Härlandas sammanträde igår var det stort fokus på bostäder för äldre. Dels hanterade vi ett yttrande till socialstyrelsen gällande äldreboendet Dicksons hus och dels en motion från Folkpartiet.

Situationen på äldreboendet Dicksons hus har under flera åt varit oacceptabel och flera avvikelser har rapporterats. För att lyfta frågan fick Alliansen igenom ett förslag som innebär att nämnden kvartalsvis får en uppföljning av Lex Maria och Lex Sara anmälningar i stadsdelen. Det blir ett av flera verktyg för att kunna följa utvecklingen i stadsdelens äldreboenden.

Det blev också en längre debatt kring Ann Catrine Fogelgren och Kjell Björkqvists motion om att genomföra en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre. 90 % av alla äldre bor i vanliga bostäder som är mindre lämpliga och otillgängliga. I takt med att gruppen äldre blir allt fler - kommer det också att ställas högre krav.

Arbetet med att utveckla framtida bostäder och boendemiljöer för äldre kräver att vi vågar tänka nytt och använda nya grepp. Förslaget innebär också att äldres inflytande och påverkan ökar, vilket vi tycker är oerhört positivt. Vi menade att förslaget borde genomföras. Tyvärr delade inte den rödgröna majoriteten den uppfattningen och avslog motionen som nu åker vidare till fullmäktige.

Sammanträdet avslutades med en diskussion kring skolket i stadsdelen, vilket GP rapporterade om nyligen. Stadsdelen vet inte hur många elever som skolkade under 2011. Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till och den ska inte ignoreras. Nämnden är, som huvudman, skyldig att hålla sig informerad om hur det ser ut och göra allt för att eleven ska komma tillbaka. Vi menar att skolket ska rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål så att åtgärder kan sättas in omgående. Här krävs bättring.

Inga kommentarer: