onsdag, februari 15, 2012

Åtgärdsplan för Dicksons hus

På Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade en enig nämnd att uppdra till förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för Dicksons hus. Anledningen är att presidiet nyligen träffade Socialstyrelsen som har genomfört ett flertal tillsynsbesök på boendet. Det finns flera brister i verksamheten; klagomålshantering, dokumentation, samverkan, bemötande, ledarskap, bemanning och kompetens.

Det har funnits brister på äldreboendet under flera år och trots att flera insatser har genomförts – har förbättringarna uteblivit. Vi i nämnden är ytterst ansvariga för verksamheten är stadsdelsnämnden och det är bra att vi nu tar ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med de problem som finns i verksamheten.

Ett längre inlägg hittas på SDN-bloggen.

Inga kommentarer: