tisdag, juni 19, 2012

Förskolekön i Örgryte-Härlanda får kritik av Skolinspektionen

I går presenterade Skolinspektionen kritik mot SDN Örgryte-Härlanda för att vi inte lever upp till lagen om rätten till en förskoleplats inom fyra månader. Inspektionen konstaterar dels att stadsdelen inte erbjuder alla barn i förskolan plats inom fyra månader och dels att vi ger föräldrar besked om en plats men att det dröjer fler månader innan platsen är tillgänglig. Stadsdelsnämnden behöver också blir bättre på att följa upp förskolans resultat.

På nämndens sammanträde i dag kommer jag lyfta frågan och begära att vi får ny statistik som visar hur kön egentligen ser ut. Det är inte acceptabelt, även om Göteborg har brutit mot lagen om förskoleplats sedan den infördes (1995), att stadsdelen inte kan erbjuda plats inom fyra månader.

Med tanke på hur situationen ser ut och att vi har stora barngrupper inom förskolan bör stadsdelen öppna upp för fler alternativ och initiativ – inte motarbeta exempelvis nyetableringar av pedagogisk omsorg i stadsdelen samt införa maxtak på barngrupperna. När vi bygger nya bostäder behöver vi också redan från start planera för att det kan flytta in barnfamiljer och genom ett sk barntal kan vi bättre planera för framtiden. Samtidigt behöver vi också skapa bättre förutsättningar för våra förskolechefer att planera sin verksamhet, därför vill vi öronmärka resurserna till förskolan.   

Inga kommentarer: