tisdag, september 04, 2012

Regeringen miljardsatsar på unga

I dag presenterade partiledarna i Alliansen sitt ungdomspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor under åren 2013 till 2016. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Folkpartiet och regeringen har genomfört flera viktiga reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg. Skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet chockhöja avgifterna igen skulle det innebära bara för Göteborg en förlust om ca 163 miljoner kronor under 2013 – miljoner som i stället helt skulle kunna finansiera exempelvis 320-504 gymnasielärare, 333-378 sjuksköterskor eller 400-507 vårdbiträden.
Det kvarstår fortfarande stora utmaningar. Inte minst handlar det om att skapa fler vägar till arbete för unga. Särskilda ungdomsavtal som vi i Göteborg har föreslagit är ett verktyg. Att regeringen nu genomför flera reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv är viktigt och välkommet.

I nyhetsflödet: SvD, DN, AB, EX


Inga kommentarer: