måndag, september 10, 2012

Vikande kunskapsresultat i Örgryte-Härlanda


Nyligen fick vi ta del ny betygsstatistik från Örgryte-Härlandasskolor som visar att andelen elever som uppnådde målen i grundskolan har sjunkit från 86,3 (2011) till 76,2 (2012), vilket är en försämring med över 10 procentenheter.På kommande sammanträde med stadsdelsnämnden kommer vi att få en fördjupning avresultaten, men utvecklingen är oroande. Vi kan se hur kunskapsresultaten runtom i Göteborg försämras. I flera viktiga ämnen har stadens grundskoleelever desämsta resultaten på över ett decennium. Vi måste utmana alla elever, såväl elever i behov av extra stöd som de elever som högpresterar att nå längre.

Folkpartiet liberalerna vill se en nystart för grundskolan iGöteborg. I vårt förslag till budget föreslår vi att grundskolorna lyfts frånstadsdelarna och samlas i en central skolnämnd. Nyligen föreslog majoritetenatt stadsdelarna istället ska inrätta lokala skolutskott vilket jag tror ärhelt fel väg att gå. Kommer att återkomma i det ämnet. Oavsett hur viorganiserar våra skolor i Göteborg behöver vi ändå underlätta för rektorerna,höja lärarnas löner, öronmärka resurserna och systematiskt planera, följa uppoch utvärdera kunskapsresultaten. Arbetet med att systematiskt följa upp resultaten är igång – men borde varit på plats för länge sen. Men det har inte Socialdemokraterna varitspeciellt intresserad av.

Inga kommentarer: