torsdag, september 13, 2012

Sänkt bolagsskatt stärker Sverige


En hög bolagsskatt är skadlig för tillväxten och därför är det välkommet att regeringen nu föreslår en kraftig sänkning. Bra skattemässiga villkor för investeringar är avgörande för att svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad.

Sänkningen från dagens från 26,3 procent till 22 procent, innebär att Sverige hamnar under genomsnittet för både OECD och EU. Att Folkpartiet och regeringen nu satsar på företagen ger nya möjligheter till framgång. Det är positivt och bra.

Samtidigt behöver Sverige på sikt genomföra en större skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och ansträngning. Ska vi konkurrera om kunskapsintensiva jobb måste skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga.

I nyhetsflödet: SR, SvD, PA, DN, EX, AB, 

Inga kommentarer: