onsdag, oktober 03, 2012

Örgryte-Härlanda får utbildningsråd


I går beslutade majoriteten i stadsdelsnämnden att införa ett lokalt utbildningsråd i Örgryte-Härlanda. Rådet kommer om några veckor eller månader att bli ett utskott, eftersom S, MP och V lagt ett sådant förslag i kommunstyrelsen. Vi i Alliansen försökte avslå införandet.

Syftet med rådet ska vara att stärka samarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet, föra dialog och analysera och utveckla samarbetet mellan enheterna och stadsdelsnämnden. Det låter väldigt fint. Men i praktiken kommer rådet, och senare utskottet, att bli en diskussionsklubb för de ledamöter som väljs in och vi kommer inte att få något ansvar eller befogenheter.  

Folkpartiet vill istället lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna till en central grundskolenämnd. Vi tror att organisationen behöver centraliseras för att stärka och förbättra likvärdigheten över staden samtidigt som vi öronmärker resurserna till varje elev. Både Malmö och Stockholm har gjort den resan och Göteborg borde följa efter.

Självklart rättar vi oss efter fattade beslut och vi kommer att finnas representerade i det blivande rådet. Men kommunallagen är tydlig med att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte kan delegeras från huvudmannen som i stadsdelens fall är nämnden.

Svensk skola befinner sig i den största förändringen sedan den allmänna folkskolan infördes. Det är en utveckling som jag tycker att hela nämnden borde vara en del av – inte bara fyra personer i ett råd eller utskott. Stadsdelsnämnden kan och borde ta ett större ansvar för skolan.

Inga kommentarer: