onsdag, januari 19, 2011

Diskussion om större barngrupper

I går var det nytt sammanträde med SDN Örgryte-Härlanda. Det var en kort dragning om boksluten för de två gamla nämnderna och där är det värt att nämna att Örgryte gör en vinst på nära 10 miljoner kronor. I övrigt presenterade förvaltningen den nya organisationen och det ser ut som att det kommer att bli riktigt bra. I övrigt diskuterades två skrivelser som inkommit till nämnden, en om situationen för äldre på Dicksons hus och en gällande allt större barngrupper på våra förskolor. Tre brukarråd var på plats och ställde frågor direkt till nämnden. Det är alltid välkommet och bra när vi kan informeras om hur det fungerar i verksamheterna och får ta del av brukarnas åsikter. Självklart är det ett stort problem att barngrupperna förtätas. Förutom att gamla lokaler bör ses över och nya lokaler byggas, så finns det ett strukturellt problem med förskolan i Göteborg. Majoritetens resursfördelningsmodell och prognoser ställer till med problem som får allvarliga konsekvenser för vår förskoleverksamhet, vilket drabbar barn, familjer och personal. Det blir allt tydligare att det behövs ett pengsystem, där resurserna öronmärks till varje barn. Situationen för äldre på Dicksons hus får vi återkomma till.

Inga kommentarer: