torsdag, april 29, 2010

Positiv särbehandling inget för högskolan

I januari satte högskoleminister Tobias Krantz (FP) och Alliansregeringen ned foten och klargjorde att den nuvarande ordningen inte var acceptabel, att en mindre grupp personer med samma meritvärde inte bör användas för att balansera ut intaget som helhet på detta sätt. Det var rätt av regeringen att avskaffa positiv särbehandling vid antagning till högskolan. Det finns bättre sätt att uppnå jämställdhet. Det skriver jag idag tillsammans med Adam Cwejman, Emma Svensk och Carl Nettelblad på UNT debatt.

Inga kommentarer: