onsdag, april 07, 2010

Studenter har en rekordhög köpkraft

”Studiemedlet har aldrig tidigare varit så mycket värt om man tittar till den allmänna kostnadsbilden i samhället. Studerande har i dag rekordhög köpkraft historiskt sett.”
Det säger Carl-Johan Stolt utredare på CSN i samband med att myndigheten presenterade rapporten, Studerandes ekonomiska och sociala situation 2009, i slutet av förra månaden. Rapporten är intressant och ger en fördjupad bild av hur situationen är för landets studenter. Framtidstron är ljus. Däremot tror jag inte att alla studenter håller med om att deras köpkraft är rekordhög. Ledarsidan i Skånskan är inne på samma linje. En sak är dock säker. Studenter som grupp har alltid varit bra på att ropa efter vargen.

Tre saker som regeringen däremot borde göra är:

1. Gör det enklare att arbeta för studenter. En bra merit för studenten som ökar chansen att få jobb efter avslutad utbildning (det visar också CSN:s rapport). Liberala studenter vill avskaffa fribeloppstaket för studielån. Mer om jobb.

2. Individualisera studiemedelssystemet genom att införa möjligheten att ta tilläggslån för studenter som har ett sådant behov samt genom att tillåta studiemedel i undantagsfall längre tid än idag. Låt andra aktörer än CSN få verka på marknaden för studielån.

3. Förändra byggkraven för studentbostäder. Med tanke på det tidsbegränsade boendet och studentens ekonomiska situation ska byggkraven för studentbostäder tillåtas vara lägre än för andra bostäder, så att fler och billigare studentbostäder blir tillgängliga.

1 kommentar:

Olle Ljungdahl sa...

Väldigt bra skrivet. Carl Larsson skrev ett liknande inlägg här http://bit.ly/9CGIkN

Vi har haft en debatt med VSF vid Umeå universitet om just den här frågan och de menar att man ska få en "studielön" inklusive 5 veckors betald semester...
http://vk.se/Article.jsp?article=334865

Det är inte synd om studenterna i Umeå då vi har lägre hyror än många delar av landet. Dessutom bygger resonemanget på okunskap. Pengar är inte oändliga, alltså prioriterar man och lägger pengarna där dom gör mest nytta för hela samhället. VSF:s resonemang liknar ett litet barns egoistiska skrik efter leksaker eller godis: "jag vill ha!". Det finns ingen logik i deras populistiska resonemang.