tisdag, april 20, 2010

Malmström öppnar upp EU-kommissionen

Idag meddelade EU-kommissionär Cecilia Malmström på sin blogg att hennes korrespondens kommer att finnas tillgänglig och sökbar på internet i ett öppet register. I Sverige är vi stolta över offentlighetsprincipen och även om öppenheten har blivit bättre i EU sedan den nya fördraget trädde i kraft – finns det mer att göra. Cecilia arbetade redan med frågan om öppenhet och tillgänglighet i Europaparlamentet. Nu föregår hon ännu en gång med gott exempel och fler av hennes kollegor borde följa efter!

Inga kommentarer: