onsdag, april 28, 2010

Oppositionen vill beskatta framtida miljö- och klimatinvesteringar

Oppositionen vill återinföra förmögenhetsskatten. Det är en skatt på sparande och investeringar i Sverige. Att Miljöpartiet vill sätta stopp för viktiga framtida miljö- och klimatinvesteringar genom att återinföra förmögenhetsskatten är förödande. Skatten drabbar både Sverige, äldre personer med fastigheter och för våra företag som behöver kapital till investeringar. Jan Björklund kallar det huvudlöst. Han har rätt. Ett införande kommer att driva ut miljarder från landet - som i sin tur kommer att skapa jobb och företagande utanför våra gränser. Det är inte vad Sverige behöver.

De rödgröna föreslår också en höjning av skatten på bensin med 49 öre. Miljöpartiet har tidigare meddelat att de vill se en höjning på två kronor – att partiet gick förlorande ur den striden ska vi vara glada över. Samtidigt kommer de rödgrönas höjning, om den genomförs, slå hårt mot vanligt folk. Landsbygden drabbas så klart värst. Svenska folket säger nej enligt en Sifo-undersökning.

Det är inget snack om att koldioxidskatten, som den borgliga regeringen införde 1991, är ett effektivt ekonomiskt styrmedel som är utformat enligt principen om att förorenaren ska betala. Skatten har kraftigt bidragit till att sänka utsläppen. Men det går inte att chockhöja skatten - regeringen höjde den med 6 öre i januari 2008...

Sen ska kommunerna få hundratals miljoner extra.
Lennart frågar med rätta varför?

I nyhetsflödet: AB, Exp, SVT, SVD, DN, DN2, GP, AB2,

Bloggar: Adam, Seved, Magnus, Per, Kent, Per,

Inga kommentarer: