fredag, mars 06, 2015

Rektorerna i Örgryte-Härlanda behöver bättre förutsättning

I veckan träffade jag tillsammans med övriga utbildningsutskottet i SDN Örgryte-Härlanda stadsdelens rektorer där vi förde en diskussion om det pedagogiska ledarskapet i skolan. Rektorerna har ett oerhört viktigt uppdrag och det är nog få chefer inom staden som är så klämda mellan den kommunala budgeten och det statliga uppdraget.

Stadsdelen brottades under hela förra mandatperioden med ett underskott inom skolväsendet och det var en situation som ärvdes från de gamla stadsdelarna Örgryte och Härlanda. Mot bakgrund av det kan man bara konstatera att de gör ett fantastiskt arbete med resurserna som står till förfogande.

Sist vi träffades hade rektorerna precis hyvla bort speciallärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier (vi röstade emot åtgärden). Men tänk vad de skulle kunna göra om det verkligen satsades på skolan i Göteborg och fördelningen av resurser såg annorlunda ut. Om budgeten faktiskt följde kostnaderna. I dag får personal och elever betala.

Ett av grundproblemen är att skolan i jämförelse med andra storstäder är underfinansierad. I Örgryte-Härlanda räcker pengarna nätt och jämnt till den lagstadgade undervisningen och lite extra stöd. Det riktigt svåra för rektorerna är stödet till elever i behov av särskilt stöd och det gör ont att höra. Vi är en välmående stadsdel – men även vi har elever som behöver extra stöd och hjälp – men i rödgrönrosas resursfördelningsmodell straffas våra elever.

Det är uppenbart att det behövs en rad skolreformer i Göteborg. Ska vi stärka det pedagogiska ledarskapet krävs att rektorerna har rätt förutsättning. Det innebär ett kvalitativt administrativt stöd lokalt på varje skola och rätt resurser så att rektorerna faktiskt kan göra skillnad. 

Inga kommentarer: