fredag, december 05, 2008

Och lite mer ranking...

som jag debatterar denna gång i Piteå-tidning, där jag svarar min borgliga kollega från FMSF som jag annars så ofta håller med - men inte i debatten om ranking.

Inga kommentarer: