fredag, december 05, 2008

Mer debatt om ranking

Nyligen lämnade Högskoleverket över sin utredning Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? till regeringen. Från Liberala studenter välkomnar vi ett införande av rankningsystem i Sverige. Ett sådant system skulle vara ett bra och viktigt komplement till den information som lämnas ut från enskilda lärosäten till landets studenter inför deras val av högre utbildning och säte i landet. Det skriver jag idag om i Stockholms universitets studentkårs tidning.

Inga kommentarer: