tisdag, december 02, 2008

Äntligen ny lärarutbildning!

En ny lärarutbildning är en av de viktigaste reformerna under denna mandatperiod. Dagens lärarutbildningar har kraftiga kvalitetsbrister och det är bra att den vetenskapliga grunden och forskningen nu stärks. Kunskapsinnehållet har fått stå tillbaks för flummet alltför länge.

Utbildningen är den största i högskolesverige och vad som behövs är en långsiktig och hållbar utbildning med en tydlig struktur som är anpassad efter skolsystemet. Samtidigt måste utbildningen bli mer attraktiv. Antalet högskolor med lärarutbildning bör minska med drygt hälften. Då kan utbildningen bättre anpassas efter verklighetens behov och locka de bäst lämpade till att vilja utbilda sig till lärare – för lärarna är skolans viktigaste resurs.

Inga kommentarer: