onsdag, september 29, 2010

Färre regler - fler bostäder

Varje terminsstart rapporteras det om bostadsbristen vid vissa av landets lärosäten, i huvudsak i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. I år var rekordmånga studenter antagna och situationen är speciellt svår här i Göteborg. För att stimulera byggandet bör regleringar förenklas och processer snabbas på så att byggande kan komma igång inom en rimlig tidsram. Standarden måste också kunna varieras för att få ner byggkostnaderna så det blir attraktivt att bygga studentbostäder - som studenterna faktiskt har råd med. Det skriver jag i dag på GT debatt.

Inga kommentarer: