tisdag, september 07, 2010

Satsningar på förskolan och skolan väntar om Alliansen tar över Göteborg

I dag har Alliansen i Göteborg presenterat sin valplattform, Från ord till handling. Den innehåller en rad förslag för ett bättre Göteborg efter ett maktskifte söndagen den 19 september. Det finns många politikområden som behöver reformer och nya idéer. Ett av områdena där det kommer att bli en rivstart efter valsegern är på förskolan och skolans område.

Folkpartiet och Alliansen vill ha en skola som vi kan vara stolta över, som andra delar av landet har som förebild. För att komma tillrätta med de allt sämre betygen vill vi införa en kunskapsgaranti. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan utan godkända betyg i kärnämnena. Elever med särskilda behov ska få den hjälp och stöd de behöver för att klara skolgången, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i. Insatserna ska sättas in i tid. Vi vill återställa ordning och reda i klassrummet och se till att skolmiljön är trygg och inspirerande för alla barn och unga. Barngrupperna till förskolan ska få ett maxtak och resurserna ska öronmärkas så att pengarna verkligen går till det enskilda barnet och förskolan – inte till andra utgifter ute i stadsdelarna.


Inga kommentarer: