onsdag, september 15, 2010

Satsa på humaniora och samhällsvetenskap

Under den gångna mandatperioden har alliansen arbetat för att bryta traditionen av att fokusera på att så många som möjligt läser på högskolan. I stället har utbildningskvaliteten varit central. Det är ett arbete som måste fortsätta, samtidigt som arbetslinjen måste breddas till att också omfatta studenter. Det skriver jag tillsammans med mina kollegor i StudentAlliansen i Lundagård.

Inga kommentarer: