tisdag, september 14, 2010

5 skäl att rösta på Folkpartiet i Göteborg

I dag började folkpartiets slutspurt på allvar i Göteborg. Bland annat har vi börjat dela ut vårt slutspurtsmaterial med rubriken ovan. Här kommer min lista med 5 skäl varför du ska rösta på folkpartiet och du får gärna kryssa mig till riksdagen.

1. En högskola världsklass
Forskning och undervisning av hög kvalitet förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till makten som är svårförenligt med den statliga myndighetsformen. Vi vill fortsätta arbeta för ökad autonomi med det långsiktiga målet att högskolorna på sikt inte ska vara statliga myndigheter. Fortsatta satsningar på kvalité behövs. Släpp Göteborgs Universitet fritt!

2. Bättre möjligheter för unga på arbetsmarknaden
Dags att modernisera arbetsrätten. LAS bör anpassas till dagens arbetsmarknad samt till små och medelstora företags vardag. Anställdas kompetens bör väga tyngre vid beslut om personalneddragningar. Det skulle stärka unga personers möjligheter. Det behövs skapas fler trainee- och praktikplatser för nyutexaminerade akademiker. Behovet av att införa en särskild anställningsform för lärlingar är stort. Alla vill inte bli akademiker.

3. Utveckla Göteborg till en regnbågsstad i världsklass
Folkpartiet har sedan årtionden arbetat konsekvent för HBT-rättigheter, också när det inte varit så populärt att engagera sig i frågorna. Under den nuvarande mandatperioden har regeringen genomfört världens kanske starkaste diskrimineringsskydd för alla HBT-personer. Arbetet slutar inte där. Det behövs flera reformer och förändringar - även här i Göteborg.

4. Göteborg behöver förändring – staden behöver maktskifte
Långa maktinnehav åderförkalkar demokratin. Växling vid makten syresätter demokratin. Efter 16 år av socialdemokratiskt styre behöver Göteborg en nystart. Skolan måste prioriteras, utanförskapet brytas och äldre måste få friheten att välja själva – även sista sträckan i livet. Det är dags för maktskifte i Göteborg!

5. Bryt utanförskapet – inför jobbkrav för socialbidrag
Utanförskapet i Göteborg ökar. Staden behöver en integrationspolitik som verkligen fungerar. För att bryta med bidragsberoende och långvarit utanförskap behövs flera vägar tillbaka. Bland annat vill vi införa jobbkrav för arbetsföra personer som får socialbidrag.

Inga kommentarer: