onsdag, september 01, 2010

Dags för maxtak på förskolegrupperna!

Helene Odenjung presenterade i dag en rapport med en rad förslag som kan utveckla förskolan och barnomsorgen i Göteborg till världsklass. Ett av förslagen från folkpartiet är att införa maxtak på förskolegrupperna. Det ska alltså vara max 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen.

Min sambo Roberth som pluggar till förskolelärare och har jobbat hela sommaren (har 17 småbarn på sin avdelning i centrala Göteborg) menar att minskade barngrupper skulle innebära att det inte längre blir fokus på gruppen utan på individerna. Barnen blir sedda. Jag håller förstås med honom. När förra borgliga regeringen på initiativ av Bengt Westerberg lagstiftade om rätten till barnomsorgsplats var tanken att alla barn skulle få just en plats inom fyra månader. Sedan lagen infördes har socialdemokraterna misslyckats att följa den – den infördes 1995. Det ger perspektiv. Nu har köerna minskat på gruppernas bekostnad. Grupperna är större än någonsin. Samtidigt försöker socialdemokraterna övertyga göteborgarna om att deras politik är rätt väg att gå. Fråga vilken förskolelärare eller förälder som helst – politiken har misslyckats. Förskolan behöver ett lyft.

Inga kommentarer: