torsdag, februari 06, 2014

Avveckla inte fungerande förskolor!


Örgryte-Härlanda är en av de stadsdelar i Göteborg som haft möjligheten att bygga helt nya förskolor vilket är oerhört positivt. Det är inte alla stadsdelar som har den möjligheten. I samband med det har vi också haft möjligheten att riva äldre förskolor och ge plats för nya bostäder som på Danska vägen för att ta ett exempel.

På nämndens sammanträde i tisdags fanns ett ärende på dagordningen om att avveckla fler förskolor, ett förslag som var aktuellt redan för ett år sedan. Då som nu markerade Folkpartiet och Alliansen att vi inte vill avveckla Östra Villan på Sanatoriegatan, Helleforsgatans förskola och Bögatans förskola. Ärendet blev dock bordlagt av den rödgröna majoriteten och ärendet kommer upp igen nästa gång.

Ovan nämnda förskolor är oerhört populära, välfungerande och unika. För oss är det inte aktuellt att avveckla dessa förskolor. Vi ser en utveckling där barngrupperna blir allt större i stadsdelen och att lägga ner fler avdelningar skulle innebära än större grupper. Nu när det inte finns någon aktuell kö – måste fokus riktas mot de stora barngrupperna. Det är en viktig kvalitetsfråga.

Inga kommentarer: