tisdag, juni 24, 2008

Tänkvärt i DN

I dagens huvudledare i DN resonerar man om förslaget som igår presenterades från Lars Leijonborg om ta ut avgifter av utomeuropeiska studenter. Ledaren menar att förslaget väcker frågor, som det bara är att instämma i. Om Sverige har som målsättning att få den bästa högre utbildningen i världen, måste vi satsa. Jag tror att det inte kommer att räcka att bara ”satsa”, det kommer även att behövas gigantiska investeringar som kan finansiera satsningarna. Om vi får en bättre forskningsspets, kommer vi även att få en bättre bredd.

Att den högre utbildningen i Sverige ska vara avgiftsfri för svenska studenter (och även för studenter inom ESS-området) är rätt självklart och få ministrar skulle våga ändra på den linjen. Men frågan om finansieringen måste lyftas – inte för skattebetalarna, kårerna eller politikernas skull, utan som DN mycket riktigt skriver, för studenternas. Att pröva eller utreda frågan om extern finansiering skulle jag inte ha något emot, utan något jag välkomnar. Vi måste våga tänka lite nytt, något som gjorts i omvärlden rätt länge.

Inga kommentarer: