måndag, juni 23, 2008

Rimligt förslag från högskoleministern

Idag meddelade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att regeringen vill införa studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området. Förslaget är rimligt och redan i höstas under Liberala studenters årsmöte, där Leijonborg talade, var han inne på samma linje.

Det går att diskutera hur systemet ska utformas för att få det att fungera smidigt och inte bli en börda för högskolesätena. I debatten brukar det resoneras om att istället införa en kvot utländska studenter, men en sådan hindrar snarare än möjliggör. Flera av de utländska studenter som kommer till våra högskolor och universitet från andra sidan jordklotet har ofta stipendier som finansierar deras utbildning.

Ser vi till att hålla en hög nivå och standard på våra utbildningar kommer studenterna fortsätta att komma till universitet som Umeå, Lund och Uppsala, samt betala för sin utbildning. Regeringen vill samtidigt införa ett stipendiesystem som syftar till att underlätta för utländska studenter. Att i högre utsträckning försöka nå bilaterala avtal om utbytesstudier med universitet i länder utanför EES skulle också leda till att färre behöver betala avgifterna.

Vi i Liberala studenter har redan tidigare uppmanat regeringen att införda en fond för studenter som förlorat sina studieplatser i sina hemländer på grund av politisk aktivism och vill studera i Sverige Det borde vara dags för en sådan reform, i samband med en övrig avgiftsreform.

Inga kommentarer: