torsdag, september 24, 2015

Vi måste ta lärarbristen på allvar

Fyra av fem kommuner i Västsverige har lärarbrist och Göteborgs stad är en av dem. I samband med terminsstarten saknades 200 lärare och flera stadsdelar vittnar om att det blir svårare att rekrytera ny personal. Vi måste ta lärarbristen på allvar.

Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare. Det handlar bla om att fortsätta reformera lärarutbildningen, vi måste höja lärarnas löner och säkerställa att rektor och lärare har tillräckliga med resurser för att möta varje enskild elevs behov. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans Helene Odenjung i ett svar till Lärarförbundet som varnar för utvecklingen tidigare i veckan.

Inga kommentarer: